Colegiul National Matei Basarab

  • PDF
  • Imprimare

Colegiul National Matei Basarab, decorat de Preşedintele României

  • Scris de Laurentiu Lambrinoc

Joi, 23 aprilie 2011, Colegiul Naţional Matei Basarab din București a primit distincţia prezidenţială Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer. Titlul a fost conferit prin Decretul 1243 din 20 decembrie 2010, semnat de Președintele României, cu prilejul împlinirii de către Colegiul Matei Basarab a venerabilei vârste de 150 de ani.

În prezidiul ceremoniei au fost prezenți Daniel Funeriu, ministrul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Victor Tărtăcuţă, viceprimarul sectorului 3, prof. Cristian Alexandrescu, inspectorul general al ISMB, prof. Nicolae Nuțu si Monica Anisie inspectori generali adjuncți ai ISMB, prof. Teofil Vultur, directorul Colegiului National Matei Basarab şi Gabriel Grigorescu, reprezentant al elevilor Colegiului. Evenimentul s-a desfăşurat în fata unui public numeros, care a ocupat in întregime splendida Aula a Colegiului Matei Basarab, reabilitata prin investiţii substanţiale.

Ministrul Daniel Funeriu, in calitate de reprezentant al Instituției Prezidențiale, a citit Decretul de conferire a Ordinului Meritul pentru Învăţământ in grad de Ofițer Colegiului National Matei Basarab. Ministrul a vorbit despre locul şi importanţa de prim ordin ale Colegiului Matei Basarab în sistemul de învăţământ românesc, despre calitatea educaţiei, rezultatele de excepţie obţinute în aceasta instituție în cursul timpului.

Directorul Colegiului, profesorul Teofil Vultur, un manager recunoscut la nivelul sistemului nostru de învăţământ, a exprimat onoarea şi bucuria comunității educaţionale din CN Matei Basarab pentru înalta distincţie şi a făcut un portret istoric al prestigioasei şcoli, care, de-a lungul celor 50 de ani de existenţă, a reprezentat şi reprezintă o instituţie de elită a educaţiei. Între absolvenţii liceului se află nenumărate nume celebre ale culturii, ştiinţei şi vieţii publice româneşti.

Viceprimarul Victor Tărtăcuță, absolvent al liceului, a vorbit despre implicarea Primăriei Sectorului 3 în reabilitarea şi susţinerea Colegiului Matei Basarab, despre preocuparea prioritară pentru educaţie a instituţiei, subliniind importanţa colaborării dintre instituţiile de învăţământ şi comunitatea locala. La realitatea instituțională a Colegiului, la eforturile făcute pentru calitate si performanţă în educație s-a referit şi inspectorul general ISMB, prof. Cristian Alexandrescu.

Reprezentantul elevilor, Gabriel Grigorescu, a declarat în faţa publicului şi către ministrul Educației: ,,Nu dorim sa ne părăsim ţara. O iubim. Ajutaţi-ne să avem toate condițiile pentru a învăţa!" Sprijinindu-se pe experiența proprie, ministrul Educaţiei a răspuns elevului: “Nu e rău să pleci din Romania. Important e sa te si întorci.”

Plecând de la o declarație a regelui Ferdinand, din 1923, la inaugurarea Politehnicii din Timişoara: Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domnește într-însa, ministrul Funeriu a pledat pentru implicarea tuturor, pentru buna-credinţă în numele educației. În context, a subliniat ca Legea educației poate fi de 10 doar dacă societatea româneasca asumă necesitatea schimbării în învăţământ. Ministrul a subliniat: Doar împreuna putem face o lege de nota 10, pentru a avea o ţară de nota 10, în care să ne fie drag să ne întoarcem.

Distincția acordată Colegiului National Matei Basarab reprezintă recunoașterea valorii unui Colegiu de prestigiu al învăţământului românesc, o adevărată insulă de calitate şi excelenţă în educaţie a cărei istorie însoţeşte în chip fast istoria devenirii moderne a României.

Autor: Sorin lVAN

Preluat din TRIBUNA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, Nr. 1097,2 - 8 mai 2011